Nieuws en weetjes

 

Graag wijzen wij u op de website onderzoekvanmijnongeborenkind.nl hier kunt u alle informatie vinden over de onderzoeken die u kunt laten doen bij u ongeboren kind.

Kunt u een gemaakte afspraak niet nakomen, brengen wij de gereserveerde tijd bij u in rekening als u zich niet 24 uur van te voren heeft afgemeld. Afmelden kan telefonisch via 0251-223176 of per mail naar info@echocentrummk.nl

Enquête formulier

Het EMK is bezig met een tevredenheidsonderzoek onder de cliënten. Maandelijks worden enquête formulieren gemaild aan dames die voor de 20 weken echo (SEO) zijn geweest. Er is bewust voor gekozen om dit na de 20 weken echo te doen, zodoende krijgt u maar 1 keer de enquête toegestuurd. Het invullen van de enquête bedraagt ong. 10 minuten. We hopen op een zo groot mogelijke respons.

Het cijfer wat tot nu toe aan het EMK is toegekend is een 8,4.

3/4 D echo's   

Een 3 D (=foto's) / 4 D (=bewegende beelden) echo kan gedurende de hele zwangerschap gemaakt worden. Het leukst is echter tussen de 24 en 30 weken zwangerschap. De baby heeft dan genoeg onderhuids vet op z'n wangetjes om te kunnen zien op wie hij/zij lijkt.   De kwaliteit van de 3/4 D echo wordt bepaald door verschillende factoren. Dit heeft o.a. te maken met de hoeveelheid vruchtwater (hoe meer hoe beter) en de hoeveelheid weefsel (vet) tussen de probe en de baby. Het belangrijkste criterium voor een goed beeld is echter de positie van de baby. Nieuw is Luminance.Hierbij wordt een virtuele lichtbron ingezet, waardoor het (live) 3D-beeld nog realistischer wordt door de schaduwwerking en nieuwe rendering.   

Bij een meerling-zwangerschap is het het leukst om met ong. 15 weken een 3/4 D echo te laten maken.   De baby's kunnen dan nog samen in beeld komen.

           

USB-stick

U kunt bij ons een USB-stick kopen waarop de foto's/filmpjes van het onderzoek worden gezet. Er is een USB-stick voor € 2,50 (=64MB) of een USB-stick voor € 7,50 (4G). Gedurende de hele zwangerschap kunt u deze USB-stick meenemen. Er kan alleen per PIN betaald worden. U mag geen USB-stick van thuis meenemen.

 

Het EMK bestond in maart 2015 5 jaar!!!

Het echocentrum komt voort uit een samenwerkingsverband met de verloskundige praktijken Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest/Akersloot en Castricum, en STBN (Stichting Thuisbevalling Nederland) te Utrecht. Het centrum staat klaar voor alle zwangeren uit onze regio. En met succes! Inmiddels zijn er 5000 ! zwangeren bij het EMK geweest voor een echo!

Het echocentrum is een centrum voor prenatale screening. U kunt bij ons terecht voor een termijnecho, de combinatietest, de Structurele echo bij 19-20 weken (SEO) en specifieke diagnose echo’s (echo op indicatie via een verwijzing van je verloskundige). We zijn aangesloten bij alle verzekeraars. De kwaliteit van de echo’s wordt bewaakt door onze vergunninghouder; het AMC.

In besloten kring is deze heugelijke gebeurtenis gevierd. Door middel van een symposium voor genodigden is tijdens een feestelijke avond stil gestaan bij de kwaliteit die hoog in het vaandel staat.

Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT)

Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT)

De start van de NIPT-studie per 1 april 2014 betekent een extra onderzoeksmogelijkheid na de prenatale screening op downsyndroom en trisomie 18 en 13. De NIPT wordt afgenomen bij een Centrum voor Prenatale Diagnostiek (PND). Vanaf 1 april 2017 kan elke zwangere er voor kiezen om voor de NIPT test te gaan. De aanvraag hiervoor gaat via uw verloskundige. Zij kan u ook alle informatie hierover geven.

Hoe werkt de test?

De NIPT is een bloedtest waarbij de zwangere niet het risico loopt een miskraam te krijgen. Daar tegenover staat dat de test geen 100% zekerheid geeft. Buitenlands onderzoek toont aan dat de test de volgende detectiepercentages geeft bij zwangere vrouwen die na een combinatietest een verhoogdekans op downsyndroom, trisomie 18 en 13 blijken te hebben:

• Meer dan 99 op de 100 van de ongeboren kinderen met downsyndroom

• 97 op de 100 van de ongeboren kinderen met trisomie 18 (edwardssyndroom)

• 92 op de 100 van de ongeboren kinderen met trisomie 13 (patausyndroom).

De NIPT maakt gebruik van een techniek waarbij het bloed van de zwangere wordt gebruikt om het DNA van de foetus te onderzoeken. De test die gebruikt wordt bij het wetenschappelijk onderzoek heet ‘Massive parallel sequencing’. Dit is een techniek waarbij de nucleotidevolgorde van vele stukjes in maternaal plasma circulerend foetaal DNA gelijktijdig onderzocht wordt. Door de herkomst van de DNA-fragmenten per chromosoom te analyseren en te kwantificeren is het mogelijk een extra exemplaar van het chromosoom 21, 18 of 13 aan te tonen.

De bloedtest wordt uitgevoerd op een tijdstip (vanaf de 10e week) dat de zwangere met de arts afspreekt. De uitslag is er binnen 10 tot 15 werkdagen. Omdat de kans bestaat dat er alsnog een invasieve test (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) nodig is, is het aan te raden de NIPT zo vroeg mogelijk in te plannen.

Gevoeligheid van de test

Bij 3 op de 100 vrouwen lukt de NIPT niet. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn, onder andere dat er te weinig DNA van het ongeboren kind in het moederlijk bloed aanwezig is. In dit geval kan de zwangere nog een keer met de test meedoen of kiezen voor een invasieve test. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de zwangere en het aantal weken zwangerschap.

Uitslag

Bij een niet-afwijkende uitslag wordt geen vervolgonderzoek (invasieve test) geadviseerd: de kans is dan erg klein dat het kind toch een trisomie heeft (kleiner dan 1 op 1.000). Bij een afwijkende uitslag is het van belang een vlokkentest of vruchtwaterpunctie af te nemen als de zwangere zekerheid wil of overweegt de zwangerschap af te breken. Het kan namelijk zijn dat het kind toch geen trisomie heeft.

 

www.meerovernipt.nl/home

 

INFORMATIE OVER INWENDIGE (VAGINALE) ECHO

In sommige gevallen kunnen we een beter beeld van het kindje in uw buik krijgen als we de echo niet via de buikwand, maar via de vagina maken. De echo gebeurt altijd vaginaal als u komt om de zwangerschapsduur te laten bepalen tussen 8 weken en 5 dagen en 10 weken. Dus als u liever geen inwendige echo wilt, kunt u beter wachten tot u 10 weken zwanger bent.  Maar ook dan kan het voorkomen dat we het niet zo goed kunnen zien via de buikwand. Bijvoorbeeld als uw buikwand wat dikker is.

Al onze echoscopisten zijn er voor opgeleid om een inwendige echo te maken. Wij hebben afgesproken met uw verloskundige of arts dat de aangevraagde echo inwendig kan worden uitgevoerd als de echoscopist dit noodzakelijk acht.

De kans op complicaties bij dit onderzoek is zeer klein. In de literatuur wordt wel gesproken over een klein beetje bloedverlies door een geïrriteerde baarmoedermond. Dit is onschuldig. Mocht u zich na afloop van het onderzoek  toch ergens zorgen over maken, kunt u contact opnemen met uw verloskundige of arts.

Hoe wordt een vaginale echo uitgevoerd?

 • De echoscopist vertelt u waarom ze een vaginale echo wil doen.

 • Mocht u problemen hebben met deze echo, kunt u dit aangeven bij de echoscopist. Zij zoekt dan samen met u naar een oplossing.

 • Mocht u een latex allergie hebben, moet u dit voorafgaand aan het onderzoek aan de echoscopist melden.

 • Als u het goed vindt dat de echo op deze manier gemaakt wordt, geeft u toestemming voor de echo. Uw toestemming wordt aangetekend in het dossier.

 • Voor een inwendige echo moet de blaas leeg zijn.

 • U ligt op een onderzoekbed, met de benen opgetrokken. Soms krijgt u een kussentje onder de billen.

 • Er wordt gebruik gemaakt van een speciale vaginale transducer (echokop).

 • Er wordt een latex condoom om de transducer gedaan.

 • De transducer wordt ingebracht in de vagina, tot aan de baarmoedermond.

 • De echoscopist brengt uw kindje in beeld en vertelt u wat ze ziet.

   

 

Foto's

De foto's op de website zijn gemaakt door Josefien Niesten. Zij heeft naast haar opleiding aan de Fotoacademie te Amsterdam diverse fotografieworkshops gevolgd. Zij maakt met haar eigen ontwikkelde stijl portretten die ongekunsteld en uniek zijn. Meer informatie is te vinden op haar website: http://www.josefienniesten.nl

 

 

 

 

 

 

Mozartstraat 201, 1962 AL Heemskerk | 0251-223176 | info@echocentrummk.nl