• darkblurbg

Coronabeleid Echocentrum Midden-Kennemerland 

Update 29-3-2022:

Wij bevinden ons in een ruimte van het RKZ waardoor wij nog niet eerder konden versoepelen wat het dragen van mondkapjes betreft. Zij hebben aangekondigd dat per vandaag het dragen van een mondkapje in ons gebouw niet meer verplicht is. Mocht je het wel prettiger vinden er 1 te dragen dan is dat natuurlijk prima.

Wij adviseren nog steeds om geen kinderen mee te nemen naar ons echocentrum, niet alleen vanwege corona maar omdat het om medische onderzoeken gaat.

Verzet je afspraak bij: verkoudheidsklachten, keelpijn, verhoging tot 38 graden of koorts boven 38 graden. Zorg ervoor dat je bij de nieuwe afspraak minimaal 24 uur klachtenvrij bent geweest. Overleg bij twijfel met ons of je verloskundige. Dit geldt ook als je in contact bent geweest met iemand die besmet is met het Coronavirus.

Binnen ons echocentrum volgen we het advies van het RIVM:

 • Kom op tijd naar de afspraak (niet te vroeg en niet te laat), hiermee voorkomen wij dat er te veel mensen in de wachtkamer zitten
 • Geen handen schudden
 • Regelmatig handen wassen
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
 • Papieren zakdoeken gebruiken
 • De anderhalve meter afstand wordt waar mogelijk gewaarborgd

English version:

Update 29-3-2022:

We are located in a part of the RKZ (hospital) which is why couldn't let go of some regulations before. The RKZ has announced that as of today wearing a face mask is not mandatory anymore. If you prefer to use a face mask, please feel free to do so.

We advise not to come with children to your appointment, not only because of corona but because the appointment is a medical examination.

Reschedule your appointment if you have: a cold, a soar throat, a temperature of up to 38 degrees Celsius or a fever above 38 degrees Celsius. Make sure that at the time of the rescheduled appointment you have been free of symptoms for at least 24 hours. In case of doubt consult us or your midwife. This is also the case if you have been in contact with someone who is infected with the Coronavirus.

Of course we follow the advice and guidelines of RIVM:

 • Please arrive timely for your appointment (not too early, not too late) to prevent having a lot of people in the waiting are
 • No handshake
 • Wash hands regularly
 • Sneeze and cough in your elbow
 • Use paper towels
 • We keep 1.5 meters distance where it's possible